Pozvánka na setkání k přípravě pracovní skupiny pro rovné příležitosti

DNE 14.11.2018  OD 13:00:00 HOD. VE VELKÉ ZASEDANÍ MÍSTNOSTI

MĚSTSKÉHO ÚŘADU PÍSEK, BUDOVCOVA ULICE 207/6 (v přízemí)

PROJEKT „MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ NA PÍSECKU II

Reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008590

PROJEKT Bez obav spolu (BOS) –  Reg. č. CZ.02.3.61/0.0./0.0./0.15_007/0000175

Předpokládaní účastníci: zástupce Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání (MAP) a Svazku obcí regionu Písecko (SORP), zástupce spolku NADĚJE, zástupci za zřizovatele škol, zástupci  OSPOD, zástupce PPP, SPC, SVP, zástupce za Agenturu pro sociální začleňování, zástupci základních a mateřských škol a výchovní poradci.

Tímto Vás zveme na setkání zástupců z oblasti vzdělávání a sociálních věcí. Cílem tohoto setkání je diskuse o problematice rovné příležitosti ve vzdělávání a ustavení pracovní skupiny pro rovné příležitosti. Toto téma je součástí klíčových aktivit projektu MAP II Písecko.

Program:

  1. Zahájení
  2. Představení jednotlivých účastníků setkání
  3. Představení MAP – Rovné příležitosti ve vzdělávání
  4. Diskuze o současném stavu a potřebách v projednávané oblasti
  5. Ustanovení pracovní skupiny – Rovné příležitosti ve vzdělávání
  6. Plánování dalších aktivit

Z organizačních důvodů svoji účast potvrďte do pátku 2.11.2018 na adresu mladkova@sorp.cz a pozvánku prosím poskytněte i dalším případným zájemcům o účast na tomto setkání. Místo konání bude upřesněno dle počtu účastníků.

Zve Vás Svazek obcí regionu Písecko a NADĚJE

15. 10. 2018 | MAPII Písecko