Vzdělávání, spolupráce, výstavy a další akce škol s MAP II nekončí

S koncem letošních letních prázdnin končí i čtyřletý projekt MAP II Písecko, během kterého se školy na Písecku zapojily do řady aktivit. Bylo jich více než dvě stě a byly určeny jak pro vedení škol, tak i pro pedagogy a žáky. Svazek obcí regionu Písecko, realizátor tohoto projektu, zajišťoval školám organizační podporu aktivit, vedl pravidelnou činnost šesti pracovních skupin, které všechny aktivity vymýšlely a plánovaly, a dohlížel na vznik a aktualizaci strategického dokumentu pro rozvoj vzdělávání na Písecku.

„Mezi oblíbené aktivity pro pedagogy a žákovské týmy patřily například minifestivaly čtení v Městské knihovně Písek, únikové hry na podporu matematické gramotnosti v prostorách DDM Písek v domě U Koulí, literárně-dramatické workshopy ve školkách a základních školách, tvorba polytechnického modulu pro mateřské školy či tři cykly Příběhů našich sousedů ve spolupráci s Post Bellum,“ uvedla k aktivitám spolupráce škol Jitka Soldátová, která měla za svazek obcí tyto aktivity na starosti. „Rádi bychom pozvali veřejnost na výstavu v městské knihovně k tomuto projektu, která přibližuje osudy všech čtrnácti pamětníků, se kterými žáci základních škol z Písecka, v rámci Příběhů našich sousedů, pracovali. Školy pak tento výstup mohou využít jako doprovodný studijní materiál pro výuku české moderní historie,“ doplnila Soldátová.

Podpora spolupráce škol a společné plánování však nekončí, od 1. září pokračuje dalším projektem MAP III Písecko. Pracovní skupiny budou dále plánovat akce, které mají zájem realizovat a které zpestří žákům výuku a umožní další vzdělávání pedagogů a vedení škol. „Školy si opět připraví své návrhy a požadavky, zhodnotí situaci na školách a společně naplánují akce tak, aby se dále zlepšovala situace ve vzdělávání v píseckém regionu. Aktivity si školy plánují např. v oblastech strategického plánování, rozvoje gramotností, aktualizace školních vzdělávacích programů, rovných příležitostí a nových metod výuky,“ informovala manažerka projektu MAP Taťána Mládková. Takto sestavený akční plán pak bude možné realizovat například z nového operačního programu Jan Amos Komenský. „Nyní bychom rádi do aktivit zapojili ještě více neziskových organizací zaměřených na vzdělávání i vedení obcí zřizujících základní nebo mateřské školy,“ doplnila k projektu spolufinancovanému Evropskou unií Taťána Mládková.