Píseckem – destinační kancelář propaguje akce obcí SORP

Obce z regionu Písecka mohou propagovat pořádanou akci, na kterou zvou i hosty a návštěvníky odjinud, prostřednictvím destinační kanceláře Píseckem (www.piseckem.cz).

Stačí na e-mail info@​piseckem.cz zaslat, s časovým předstihem, informaci kontaktní osobě a pozvánka bude zveřejněna v píseckém Kalendáriu, kde se stále něco děje.

Pro léto 2023 připravuje destinační kancelář vytvoření
nového produktu Destinace hrou a realizaci Karty návštěvníka Píseckem, které budou podporovat delší pobyty hostů v regionu. Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi.

Činnost destinační společnosti je podpořena z grantového programu Jihočeského kraje a městem Písek.

Společnost je certifikována na krajské úrovni prostřednictvím JCCR.
Společnost je certifikována na národní úrovni prostřednictvím CzechTourism.
Společnost je certifikována v rámci systému ČSKS.
Společnost je členem Jihočeské hospodářské komory.

https://kalendarium.piseckem.cz/cs/akce/?view=grid&od=2023-05-19