Představujeme svazkové obce… SKÁLY

Skály jsou obec v okrese Písek v jižních Čechách. Připojené osady jsou Budičovice, Dvorce a Božejovice. Vesnice je vedena jako vesnická památková zóna. Nacházejí se zde venkovské statky ve stylu lidového baroka. Obcí protéká Skalský potok, který se vlévá do Blanice. Žije zde 313 obyvatel.

Obec Skály leží v jižní části okresu Písek, přibližně pět kilometrů na severozápad od Protivína a dvanáct kilometrů jižně od Písku. Skály se nacházejí v poměrně pahorkaté krajině, která je převážně zemědělsky využívána, v nadmořské výšce 387 metrů.

Obec Skály se skládá ze dvou částí, které obě leží v katastrálním území Skály u Protivína:

Skály jsou součástí Blanicko-otavského mikroregionu a dobrovolného svazku obcí Zlatý vrch.

Obec Skály získala ocenění Modrá stuha za společenský život v krajském kole soutěže Vesnice roku 2013. Bílou stuhu za práci s mládeží získala v soutěži již v roce 2002.

Skály stojí v Českobudějovické pánvi. Východně od vesnice se nachází přírodní památka Skalský rybník a Klokočínská olšina a za železniční tratí Zdice–Protivín také přírodní památka Klokočínské louky.

Dopravní spojení obstarává železniční trať Plzeň – České Budějovice č. 190, na níž leží zastávka Skály, a silnice Protivín – Ražice, jež prochází středem vsi. Na návsi je kromě obecního úřadu, v jehož budově sídlí i zdejší koloniál, také obecní hospoda, zastávka autobusu a kaplička.

Pamětihodnosti:

  • Kaple ve vsi je zasvěcená Panně Marii ustavičné pomoci. Je datována zhruba rokem 1783.[6]
  • Kaple zasvěcená svatému Vítovi se nachází jihozápadním směrem od obce v lese Hájek. Pochází z doby kolem roku 1850. Na plechové desce je tento nápis: „Na heřmaňském hřbitově, dřímají sladký sen naši otcové, naše drahé matky. Chodívali rádi sem ke svatému Vítu, aby Pán Bůh žehnal jim i jejich majetku.“ Podle pověsti, která se ke kapli vztahuje, ji nechal postavit kníže, který se při pronásledování zvěře ztratil v zdejších lesích. Ráno šťastně našel cestu do nejbližší vesnice podle kohoutího kokrhání.[6]
  • V katastrálním území obce se nachází tvrze Božejovice (Božovice) a Modliškovice nedaleko zemědělského dvora Dvorce.
  • Ve Skalách se nalézá řada statků typického jihočeského selského baroka a návesní kapličky, dále boží muka a ohradní zdi a brány.
  • Východně od vesnice leží přírodní památka Klokočínské louky.

Odkazy

více na…

Více na SKÁLY Wikipedie

Oficiální stránky obce SKÁLY