Svaz měst a obcí podpořil stávající systém daně z nemovitostí

Hlasováním pléna Svazu měst a obcí na svém zasedání 18.- 19.5.2023 v Olomouci se plně starostové postavili za stávající lokální podobu daně z nemovitosti, jež celá připadá do rozpočtu obcí, a obce její výnos následně reinvestují do rozvoje svého území.

Odčerpání části výnosů této daně by zcela zásadním způsobem narušilo základní principy, na kterých je od 90. let založeno rozpočtové určení daní.

více na…

František Lukl pokračuje ve funkci předsedy SMO ČR (smocr.cz)