VALNÁ HROMADA SORP

Dne 22.11.2023 se v KD Milevsku uskuteční Valná hromada Svazku obcí regionu Písecka.

Na programu jednání bude:

  1. Úvod + hosté
  2. Informace o činnosti svazku + aktuální informace o ZEVO Písek
  3. Rozpočet 2024, Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025-2026
  4. Členské příspěvky pro rok 2024
  5. Informace o plánovaném dílčím přezkumu hospodaření svazku – 6.12.2023
  6. Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2023 – složení inventarizační komise
  7. Různé
  8. Závěr

Dnes byla všem starostům obcí rozeslána pozvánka.

Předem děkujeme za hojnou účast.