Obce

V současné době je SORP se svými 70 členskými obcemi jedním z největších Svazků v České republice, pokrývá téměř celé území bývalého okresu Písek.