Pozvánka na jednání pracovní skupiny pro rovné příležitosti

Zveme Vás na na jednání pracovní skupiny pro rovné příležitosti

3.6.2019 od 14:00

Svazek obcí regionu Písecko, Velké náměstí 1, Písek

Blíže viz pozvánka v příloze.

30. 5. 2019 | Pracovní skupiny