Domácí kompostéry

Domácí kompostování v obcích na Písecku

DOMÁCÍ KOMPOSTOVÁNÍ V OBCÍCH NA PÍSECKU

NOSITEL PROJEKTU

 Svazek obcí regionu Písecko

CÍL PROJEKTU

Cílem projektu je předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů u zdroje jeho vzniku tedy domácím kompostováním, prostřednictvím pořízení a následujícího využívání domácích kompostérů ke kompostování biologicky rozložitelných materiálů ze zahrad a domácností na Písecku.

ROZPOČET PROJEKTU A VÝŠE DOTACE

Rozpočet: 6 903 116,00 Kč
Výše dotace: 5 820 898,60 Kč

ZAPOJENÉ OBCE DO PROJEKTU

Bernartice, Boudy, Branice, Dobev, Drhovle, Heřmaň, Kestřany, Kožlí, Králova Lhota, Lety, Mirotice, Myslín, Nevězice, Olešná, Osek, Ostrovec, Podolí I, Přeborov, Skály, Slabčice, Tálín, Temešvár, Varvažov, Veselíčko, Vlastec

POPIS PROJEKTU

V rámci projektu bude pořízeno:

  • 116 ks kompostérů o velikosti 700 litrů
  • 1 566 kusů kompostérů o velikosti 1 100 litrů
TERMÍN REALIZACE

Zahájení: červen 2017

Ukončení: říjen 2017

m

 

 

 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro reionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí