Kontejnery II

Další zkvalitnění třídění odpadů v obcích na Písecku

NÁZEV PROJEKTU: Rozšíření separace odpadů pro Svazek obcí regionu Písecko

Projekt je zaměřen na rozšíření a doplnění sběru jednotlivých druhů odpadů ve 33 zapojených obcích svazku. V rámci projektu budou pořízeny nádoby nebo kontejnery na sběr plastů, papíru, skla, kompozitních obalů, kovů, jedlých olejů a tuků, textilu, bioodpadů a objemných odpadů. Vedle nádob bude do obce Kluky pořízen štěpkovač, který bude sloužit ke zpracování dřevních odpadů obce. Realizace bude ukončena do 30.9.2021.

Projekt je podpořen v rámci 126. výzvy Operačního programu Životní prostředí.

ROZPOČET PROJEKTU A VÝŠE DOTACE DLE ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE:

Rozpočet: 9 322 297,46 Kč

Výše dotace: 7 923 952,84 Kč (85 %)

ZAPOJENÉ OBCE DO PROJEKTU:

Bernartice, Boudy, Branice, Cerhonice, Čimelice, Čížová, Drhovle, Heřmaň, Chyšky, Kestřany, Kluky, Milevsko, Mirotice, Mirovice, Mišovice, Orlík nad Vltavou, Osek, Písek, Podolí 1, Předotice, Ražice, Sepekov, Skály, Slabčice, Smetanova Lhota, Tálín, Temešvár, Varvažov, Vojníkov, Vráž, Zběšičky, Zvíkovské Podhradí, Žďár

HARMONOGRAM:

Zahájení: podzim 2020 (zahájení přípravy zadávacích řízení na dodavatele)

Ukončení: září 2021 (mezní termín umístění všech nádob, kontejnerů a štěpkovače na vybraná místa v zapojených obcích)