PROJEKT „MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ SO ORP PÍSEK“

Reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000020

 KALENDÁŘ AKCÍ 2017

PŘIPRAVOVANÉ AKCE
Datum konání Akce 2017
18. 5. 2017 Diskusní skupina vedení základních škol Písecko, 10:30 hod., salonek Hotelu u Zlatého býka, Písek
24. 5. 2017 Workshop – Legislativní rámec pro Společné vzdělávání (Inkluzivní škola a financování jejích aktivit), Mgr. Šárka Glösslová a kolektiv, 9 – 15 hod.. aula ZŠ E. Beneše, Písek
24. 5. 2017 Diskusní skupina organizací zájmového a neformálního vzdělávání, 16hod., SORP, Velké nám.1, Písek
25. 5. 2017 Diskusní skupina vedení mateřských škol Písek, 11 hod., salonek Hotelu u Zlatého býka, Písek
1. 6. 2017 Veřejné projednání dokumentu MAP, 15:30 hod., Kulturní dům Písek, Hudební sál (1. patro)
14. 6 2017 Jednání Řídícího výboru MAP, 11:00 hod., salonek Hotelu u Zlatého Býka, Písek
AKCE 2016 / 2017  – historie
Datum konání Akce 2016
05. 01. 2016 Jednání realizačního týmu MAP
19. 01. 2016 Jednání realizačního týmu MAP
02. 02. 2016 Jednání realizačního týmu MAP
29. 02. 2016 Jednání realizačního týmu MAP
11. 03. 2016 Diskusní skupina zřizovatelů škol a školských zařízení, SORP
15. 03. 2016 Jednání realizačního týmu MAP
21. 03. 2016 Diskusní skupina mateřských škol Písek a okolí, 11h, salonek Hotelu u Zlatého Býka, Písek
21. 03. 2016 Diskusní skupina venkovských mateřských škol, 18h, restaurace Poseidon, Písek
22. 03. 2016 Seminář – Personalistika pro škola a školská zařízení, PhDr. Mgr. J. Valenta, Vráž u Písku, 9 – 13h
23. 03. 2016 Ustavující jednání Řídícího výboru MAP Písecko, 10:30h, salonek Hotelu u Zlatého býka, Písek
05. 04. 2016 Jednání realizačního týmu MAP
11. 04. 2016 Diskusní skupina organizací neformálního a zájmového vzdělávání, 16:30h, Prácheňské muzeum, Písek
14. 04. 2016 Diskusní skupina venkovských základních škol, 10h, ZŠ a MŠ Čížová, Bošovice
21. 04. 2016 Seminář – Dítě s potřebou podpůrných opatření v MŠ, Mgr. D. Svobodová, DDM Písek, 9 – 15h
25. 04. 2016 Diskusní skupina venkovských mateřských škol, 18h, restaurace Poseidon, Písek
27. 04. 2016 Jednání realizačního týmu MAP
28. 04. 2016 Seminář – RVP PV v praxi, Mgr. H. Švejdová, 15. MŠ Písek, 8 – 15h
02. 05. 2016 Seminář – RVP PV v praxi – pro vedoucí pracovníky MŠ, Mgr. H. Švejdová, DDM Písek, 8 – 15h
03. 05. 2016 Diskusní skupina venkovských základních škol, 9h, ZŠ a MŠ Mirovice, Lety
10. 05. 2016 Diskusní skupina píseckých základních škol, 11h, salonek Hotelu u Zlatého býka, Písek
11. 05. 2016 Jednání realizačního týmu MAP
16. 05. 2016 Diskusní skupina organizací neformálního a zájmového vzdělávání, 16:00h, Technologické centrum, Písek
17. 05. 2016 Diskusní skupina mateřských škol Písek a okolí, 11h, salonek Hotelu u Zlatého býka, Písek
20. 05. 2016 Seminář – Žáci s potřebou podpůrných opatření v ZŠ, Mgr. D. Svobodová, DDM Písek, 9 – 15h
23. 05. 2016 Diskusní skupina venkovských mateřských škol, 18h, restaurace Poseidon, Písek
24. 05. 2016 Společná diskusní skupina základních škol ORP Písek, 9:30h, ZŠ a MŠ Záhoří, Ptáčkovna, Písek
01.06. 2016 Jednání realizačního týmu MAP
08. 06. 2016 Jednání Řídícího výboru MAP, 11h, salonek Hotelu u Zlatého býka, Písek
16. 06. 2016 Společná diskusní skupina základních škol ORP Písek, 10:00h, Praktická škola Písek, Ptáčkovna, Písek
28. 06. 2016 Seminář – Žák s potřebou podpůrných opatření v ZŠ, Mgr. Š. Glösslová, ZŠ J.K. Tyla, Písek, 9 – 15:30h
29. 06. 2016 Jednání realizačního týmu MAP
03.08. 2016 Jednání realizačního týmu MAP
24. 08. 2016 Jednání realizačního týmu MAP
25. 08. 2016 Seminář – Plán Pedagogické podpory a práce s žákem v rámci 1.st.podpůrných opatření, Mgr. Š. Glösslová, ZŠ T. Šobra, Písek, 9 – 15:30h
25. 08. 2016 Naplňování RVP v praxi MŠ, Mgr. H. Švejdová, 5.MŠ Písek, 8:30 – 15h
26. 08. 2016 Seminář – Hodnocení a klasifikace jako prvek pozitivní motivace, Mgr. J. Hartmanová, ZŠ Mirovice a Záhoří, 9 – 15:30h
30. 08. 2016 Seminář – Žák s potřebou podpůrných opatření v ZŠ, Mgr. D. Dudek, ZŠ E. Beneše, Písek, 9 – 15:30h
30. 08. 2016 Seminář – Dítě s potřebou podpůrných opatření v MŠ, Mgr. Hartmannová, MŠ E. Beneše Písek, 9 – 15:30h
01.09. 2016 Seminář – Plán pedagogické podpory a práce s žákem v rámci 1.st.podpůrných opatření, Mgr. D. Svobodová, ZŠ Mirovice a Záhoří, 9 – 15h
02.09. 2016 Seminář – Plán pedagogické podpory a práce s žákem v rámci 1.st.podpůrných opatření, Mgr. D. Svobodová, ZŠ Tylova Písek, 9 – 15:30h
06.09. 2016 Jednání realizačního týmu MAP
21. 09. 2016 Diskusní skupina mateřských škol Písek jih, 18h, Salonek Hotelu U Zlatého býka, Písek – PŘELOŽENO Z 19.9.2016
27. 09. 2016 Jednání realizačního týmu MAP
29. 09. 2016 Diskusní skupina vedení základních škol – ZŠ Kluky, 10:00 hod.
04.10. 2016 Diskusní skupina mateřských škol Písek a okolí, 11h, salonek Hotelu u Zlatého býka, Písek
11. 10. 2016 Jednání realizačního týmu MAP
19. 10. 2016 Diskusní skupina organizací zájmového a neformálního vzdělávání, 16:00h, Divadlo Pod Čarou, Písek
24. 10. 2016 Diskusní skupina Mateřské školy Písecko – jih, 18:00 hod. (místo bude upřesněno)
24. 10. 2016 Jednání realizačního týmu MAP
03. 11. 2016 Diskusní skupina Základní školy Písecko, 10:00 hod. (U Zlatého býka)
09. 11. 2016 Seminář – Správní řád, Inkluze, PhDr. Mgr. J. Valenta, Vráž u Písku, 9 – 12 hod.
16. 11. 2016 Jednání realizačního týmu
22. 11. 2016 Diskusní skupina Mateřské školy Písek a okolí, 11:00 hod., salonek Hotelu u Zlatého býka, Písek
23. 11. 2016 Jednání Řídícího výboru MAP Písecko, 11h, salonek Hotelu u Zlatého býka, Písek
30. 11. 2016 Diskusní skupina ZŠ Písecko, 9:00 hod., ZŠ T. Šobra – párová výuka
7. 12. 2016 Jednání realizačního týmu MAP
7. 12. 2016 – ZRUŠENO (bude oznámen nový termín) Seminář – Aktivizační metody a formy – od skupinové práce ke kooperativnímu učení , Mgr. Dudek, 8 – 15:30 hod., DDM Písek, Putimská 155
09. 12. 2016 Seminář – Školní násilí, šikana, práce s problémovým žákem, Mgr. Michaela Veselá, 8:30 – 13:30h., ZŠ E. Beneše, Písek
12. 1. 2017 Diskusní skupina ZŠ Písecko, 10:30 hod., hotel U Zlatého býka, Písek
12. 1. 2017 Diskusní skupina organizací zájmového a neformálního vzdělávání, 16:00 hod., Divadlo Pod Čarou, Písek
18. 01. 2017 Seminář – Matematická pregramotnost a hudebně pohybová výchova pro MŠ a 1.st.ZŠ, PhDr. Kaslová, Písek, 8 – 15:30 hod.
23. 1. 2017 Diskusní skupina MŠ Jih, 18:00 hod., U Zlatého býka, Písek
24. 1. 2017 Diskusní skupina MŠ Písek a okolí, 11:00 hod., U Zlatého býka, Písek
31. 01. 2017 Diskusní skupina Zřizovatelé škol a školských zařízení, 10:00 hod., SORP Písek
1.2. 2017 Jednání realizačního týmu MAP
10. 02. 2017 Exkurze do Křesťanské základní školy v Jihlavě, Mgr. Glösslová
15. 2. 2017 Jednání realizačního týmu MAP
16. 2. 2017 Diskusní skupina základních škol, 10:30, salonek Hotelu u Zlatého Býka, Písek
1. 3. 2017 Diskusní skupina zřizovatelů škol, 10:00 hod., zasedací místnost SORP, Písek
1. 3. 2017 Jednání realizačního týmu MAP, 12:30 hod., zasedací místnost SORP, Písek
6. 3. 2017 Diskusní skupina mateřských škol Písecko jih, 18h, salonek Hotelu u Zlatého Býka, Písek
7. 3. 2017 Diskusní skupina mateřských škol Písek a okolí, 11h, salonek Hotelu u Zlatého Býka, Písek
9. 3. 2017 Odborná diskusní skupina – učitelé českého jazyka a literatury, 14-16h, salonek Hotelu u Zlatého Býka, Písek
16. 3. 2017 Jednání realizačního týmu MAP
23. 3. 2017 Diskusní skupina vedení základních škol Písecko, 10:30h, salonek Hotelu u Zlatého Býka, Písek
27. 3. 2017 Diskusní skupina vedení mateřský škol Písecko jih, 18:00 hod., salonek Hotelu u Zlatého býka, Písek
5. 4. 2017 Diskusní skupina zřizovatelů škol, 10:00 hod., zasedací místnost SORP, Písek
5. 4. 2017 Jednání realizačního týmu MAP
19. 4. 2017 Diskusní skupina vedení mateřských škol Písek, 11 hod., salonek Hotelu u Zlatého býka, Písek
20. 4. 2017 Diskusní skupina Základní školy Písecko, 10:30 hod., salonek Hotelu u Zlatého býka, Písek
24. 4. 2017 Diskusní skupina vedení mateřských škol Písecko jih, 18 hod., salonek Hotelu u Zlatého býka, Písek
28. 4. 2017 Jednání realizačního týmu MAP
11. 5. 2017 Diskusní skupina Zřizovatelů škol, 10 hod., SORP, Písek
11. 5. 2017 Jednání realizačního týmu MAP