Projekt MAP aneb spolupráce ve vzdělávání na Písecku běží na plné obrátky

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) běží na Písecku již téměř půl roku na plné obrátky. Je zaměřen na problematiku vzdělávacího systému pro děti do 15ti let a velkou příležitostí, jak na základě spolupráce všech, kterých se tato oblast dotýká, zkvalitnit úroveň a dostupnost vzdělávání na Písecku. Součástí MAP je pořádání akcí seminářů a setkání zaměřených na školskou problematiku. Jejich seznam naleznete v Kalendáři akcí. Na základě výstupů z jednotlivých setkání, aktualizace stávajících strategických dokumentů v území, výsledků dotazníkového šetření MŠMT, diskuse v území a v realizačním týmu projektu vznikly první verze strategických dokumentů pro rozvoj vzdělávání na Písecku. Ty jsou schvalovány nejvyšším orgánem MAP, který je Řídící výbor. Pro zajímavost – dosud byly sebrány mezi školami a školskými zařízeními náměty na investiční a další záměry v hodnotě necelé 1 miliardy Kč, z toho cca za 700 mil. Kč od základních a mateřských škol.

Více informací o projektu naleznete zde.

Obrázek5

 

16. 6. 2016 | Aktuality