Kontejnery/nádoby na tříděný odpad

Zkvalitnění třídění odpadů v obcích na Písecku

SYSTÉM ODDĚLENÉHO SBĚRU PRO SVAZEK OBCÍ REGIONU PÍSECKO

NOSITEL PROJEKTU

 Svazek obcí regionu Písecko

CÍL PROJEKTU

Cílem projektu je zvýšení množství separovaného sběru řešených komodit odpadů prostřednictvím rozšíření sítě kontejnerů a nádob na tříděný odpad a doplňkové osvětové činnosti občanů v oblasti třídění odpadů ve vybraných obcích v regionu Písecko.

Další cíle projektu:

  • rozšíření systému sběru a svozu papíru, plastu, skla, kovu, nápojového kartonu, objemného odpadu a BRKO, zkvalitnění nakládání s danými komunálními odpady tak, aby jejich následné zpracování a předání k materiálovému využití bylo minimálně 95%,
  • snížit ukládané množství odpadů na skládky.
ROZPOČET PROJEKTU A VÝŠE DOTACE

Rozpočet: 4 305 549,05 Kč
Výše dotace: 3 659716,69 Kč

ZAPOJENÉ OBCE DO PROJEKTU

Drhovle, Vlastec, Čížová, Dobev, Horosedly, Milevsko, Kluky, Nerestce, Chyšky, Přeborov, Oslov, Písek, Vráž, Slabčice, Heřmaň, Dolní Novosedly, Zvíkovské Podhradí, Mirotice

POPIS PROJEKTU

V rámci projektu se počítá s nákupem 298 kontejnerů/nádob na tříděný odpad pro rozšíření a doplnění stávajících kontejnerových stanovišt v rámci systému odděleného sběru tříděných odpadů v zapojených obcích, v některých případech malých obcí dojde i k založení nových kontejnerových stání.

TERMÍN REALIZACE

Zahájení: srpen 2017

Ukončení: prosinec 2017

m

 

 

 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro reionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí