Veřejně prospěšné práce

Zaměstnávání obyvatel obcí na údržbu obce a obecního majetku.

 

Veřejně prospěšné práce

V regionu probíhá dlouhodobá spolupráce obcí (prostřednictvím Svazku obcí regionu Písecko) s Úřadem práce (kontaktní pracoviště Písek a Milevsko), v oblasti zaměstnávání sociálně znevýhodněných osob na veřejně prospěšné práce v obcích. Svazek obcí regionu Písecko již od roku 2008 každoročně zaměstnává min. 100 pracovníků na tyto práce.

Svazek obcí regionu Písecko zaměstnává pracovníky na veřejně prospěšné práce (VPP), kteří zajišťují v jednotlivých obcích údržbu obce a péči o obecní majetek (údržba zeleně, úklid obce atd.). Svazek obcí zajišťuje veškerou personální, mzdovou a administrativní agendu v rámci zaměstnávání pracovníků na VPP v obcích.

Úřad práce poskytuje svazku obcí příspěvek v rámci aktivní politiky zaměstnanosti na zaměstnávání těchto osob. Do projektu je zapojena většina obcí příslušících do Svazku obcí regionu Písecko, z území ORP Písek i Milevsko.

Přínosy:

– Pokrytí mzdových nákladů na zaměstnance mimo rozpočet obcí (úspora finančních prostředků obcí)

– Zajištění veškeré agendy související se zaměstnáváním pracovníků prostřednictvím svazku obcí (obce nemusejí tuto agendu řešit)

– Obce zajišťují pouze organizaci práce těchto pracovníků a dohled nad plněním jejich pracovní činnosti

– Zajištění údržby a vzhledu obcí / obecního majetku

– Možnost pracovního uplatnění osob, které jsou obvykle obtížně umístitelné na trhu práce

Pracovníci v jednotlivých obcích zajišťují převážnou část prací v obcích spojených s péčí a údržbou obce. Obce oceňují servisní činnosti svazku obcí (zajištění personální, mzdové a administrativní agendy související se zaměstnáváním pracovníků) – tyto činnosti zajišťuje pověřený pracovník svazku obcí.

skaly_kveten1

vpp_herman

vpp_razice_kveten (1)

vpp_putim (1)-1