Konec října byl na Svazku obcí regionu Písecko ve znamení školení

Svazek obcí regionu Písecko uspořádal semináře

Konec října byl na Svazku obcí regionu Písecko ve znamení školení.

V úterý 24. října proběhl v odpoledních hodinách na Základní škole Tomáše Šobra v Písku seminář pro učitelky a další pracovnice mateřských škol na téma nejčastější poruchy zdraví u dětí předškolního věku.

Seminář zahrnoval dva samostatné tematické bloky, a to jak poskytnout první pomoc dětem předškolního věku a jak se vypořádat s nejčastějšími infekčními onemocněními u malých dětí. S námětem na uspořádání společného školení přišla ředitelka mateřské školy v Kestřanech Věra Chaloupková.

„Znalosti správných postupů ošetření úrazů, onemocnění nebo první pomoci jsou pro učitelky velmi důležité“, uvádí Věra Chaloupková. „Jsme rádi, že se svazek obcí chopil uspořádání semináře. Uvítali jsme to také z důvodu, že pro samotnou školku je cena semináře příliš vysoká, při účasti více školek vychází náklady na uspořádání školení mnohem výhodněji.“

Semináře se zúčastnilo téměř třicet učitelek mateřských škol z milevského a píseckého regionu.

„Tento seminář byl jednou z akcí, kterou navazujeme na spolupráci se školami započatou během projektu MAP. Během listopadu již zahájíme přípravné práce na pokračování tohoto společného projektu, který předpokládáme předběžně spustit od příštího školního roku“, dodává Taťána Mládková ze svazku obcí.

Ve čtvrtek 26. října proběhly v Hotelu Zvíkov ve Zvíkovském Podhradí dvě vzdělávací akce. Prvním byl dopolední seminář pro zástupce a pracovníky obcí, svazků obcí a místních akčních skupin, který svazek obcí uspořádal ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj.

Bezmála čtyřicet účastníků semináře se dozvědělo mimo jiné aktuální informace o národních dotačních programech na příští rok či doporučení v oblasti prevence před přívalovými povodněmi a zmírňování následků těchto živelních pohrom ve vztahu k působnosti obcí.

 

„Zajímavým bodem programu bylo také vystoupení zástupkyně Svazu venkovské turistiky a agroturistiky na téma rozvoj cestovního ruchu v obcích, konkrétně k tématu možností interpretace místních zajímavostí v podobě muzejních expozic, výstav, zážitkových naučných stezek nebo prostřednictvím místních průvodců“, informovala Helena Šedivá za pořádající Svazek obcí regionu Písecko.

 Prezentace ze semináře:

Aktuální informace k hodnocení a realizaci strategií MAS

Informace o národních programech MMR na rok 2018

Prevence před přívalovými povodněmi – doporučení pro obce

Představení aplikace ObcePRO

Představení publikace Průměrné ceny infrastruktury

Rozvoj cestovního ruchu v obcích

Po poledni proběhl samostatný seminář věnovaný aktuální legislativě související s chodem obcí. Nejvíce diskutovaným tématem byly aktuální změny v oblasti odměňování zastupitelů obcí a dále v oblasti ochrany osobních údajů, která souvisí s nabytím účinnosti nového evropského právního předpisu v této oblasti od května příštího roku. Seminář proběhl v rámci projektu Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, který realizuje Svaz měst a obcí České republiky a do něhož je Svazek obcí regionu Písecko zapojen.

Prezentace ze semináře:

Aktuální legislativa

31. 10. 2017 | Aktuality