PUM a PUZ – návrhová část k připomínkám

Vážení občané,

Ačkoliv jsme z důvodu vyhlášeného stavu nouze a s ohledem na další nařízení Vlády ČR povinni zrušit druhé veřejné setkání k Plánu udržitelné mobility a Plánu udržitelné zeleně města Písku (PUM a PUZ), které se mělo uskutečnit v pondělí 23. 3. 2020 v prostorách Městské knihovny, na obou dokumentech samozřejmě i nadále pracujeme.

Vaše názory, podněty a připomínky jsou pro nás cenným zdrojem informací o Vašem městě. Prostor pro Vaše vyjádření bychom Vám proto chtěli nabídnout alespoň prostřednictvím online formuláře, který je přístupný do neděle (včetně) 5. 4. 2020 pro oblast mobility a do 30. dubna 2020 pro téma zeleně. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4QQzHXWeAkGxC7SikSkET9F9CM3-x0RPlHol9UU2dPdURVdJM0xCNUMzRjRVSUtPOU5QUVNVQUVVTC4u,

V současné době se nacházíme v tzv. návrhové části, v níž připravujeme kroky, kterými by se mělo město vydat na cestě za udržitelnější městskou mobilitou a zelení v následujících letech. Prosíme tedy o Vaše komentáře ke zveřejněné vizi a z ní vycházejících cílů a od pondělí 23. 3. 2020 také k postupně zveřejňovaným opatřením pro jednotlivé oblasti dopravy. Od poloviny dubna můžete zasílat podněty k opatřením také pro zeleň. Neváhejte navrhnout také vlastní opatření, která Vám chybí a udělala by podle Vás Písek ještě příjemnějším místem k životu.

Děkujeme za spolupráci!

Zpracovatelé PUM a PUZ Centrum dopravního výzkumu a Atregia

20. 3. 2020 | Aktuality, Pasporty