Dokumenty – řídící výbor

Řídící výbor je koordinační platformou procesu MAP a je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících vzdělávání v regionu.

Seznam členů:

Organizace
Svazek obcí regionu Písecko
Obec Čimelice
Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek
Základní škola Tomáše Šobra a Mateřská škola Písek
ZŠ Edvarda Beneše a Mateřská škola, Písek

(Předseda školské rady)

Dům dětí a mládeže Písek
Městská knihovna Písek
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání
Jihočeský kraj
Jihočeský kraj
Městký úřad Písek
Místní akční skupina Vodňanská ryba
Místní akční skupina Brána Písecka
Jméno a příjmení
Ing. Miroslav Sládek
Vladimír Bouček
Jindřiška Kudrlová
Mgr. Jaroslav Volf
Miloš Ťupa

 

Mgr. Milan Malík
Mgr. Roman Dub
Mgr. Lucie Jarkovská
RNDr. Jana Krejsová
JUDr. Ondřej Veselý
Ing. Marie Cibulková
PhDr. Alena Cepáková
Roman Čarek